+ - x
 » از همین شاعر
1 کچری قروت
2 حجلۀ زمین
3 یک سایه نوازش
4 استخرخیال
5 اشتباه باور
6 اجاق سرد انزوا
7 بیا که قصه کنیم
8 شرنگس
9 احساس
10 دو رباعی

 » بیشتر بخوانید...
 فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد
 در عشق هر آنک شد فدایی
 سی و پنجم
 روزم به هجر تو بصفت چون شب آمده است
 اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست
 ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
 بریده شد از این جوی جهان آب
 وطن
 بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
 ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو انفجار غم انگیز آرزوی منی
تو ابن لادن تعمیر آبروی منی
فداییان غمت دشمن تبسم من
حضور ناخلف بغض در گلوی منی
تو در کمین محبت، تو در ترصد مهر
به قصد سوختن پاک مو به موی منی
نشانهء تو تمام محیط معبد دل
و با سماجت رگبار رو به روی منی
بزن که فرصتی بهتر ازین نمی یابی
به این بهانه که موضوع گفتگوی منی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *