+ - x
 » از همین شاعر
1 برو خدا حافظ
2 احساس
3 هندسۀ هجر
4 اجاق سرد انزوا
5 فقط خواب
6 در خنده های آیینه من گریه می کنم
7 حرم دام
8 به مناسبت روز زن
9 آبستن غروب
10 نازنینم ! مهربانم خوب می دانم

 » بیشتر بخوانید...
 به استاد سرآهنگ
 درخت
 دیدم نگار خود را می گشت گرد خانه
 پرچو شدم
 اگر به پای تو بستند زنگ، رقصیدی
 دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
 چون جغد بود اصلش کی صورت باز آید
 ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف
 پیوند
 جسته اند دیوانگان از سلسله

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ایا سعادت سحر!
اگر به باغ می روی
ز هدیه گاه ابر ها
دو قطره ای
بهار بر.

به گوش دشت خسته هم
که در نبرد زنده گی
کفن زهم دریده است
نوید لاله زار بر.

ایا نسیم روز نو!
ز کوچهء دلم گذر
و بوی حسرت مرا
به خانهء
نگار بر.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *