+ - x
 » از همین شاعر
1 قامت غزل
2 آه
3 تصویر گلابی حیا
4 تصویر بغض
5 استخرخیال
6 خطوط سرنوشت
7 چکامه های آزادی
8 شه بیت
9 خطه ی سبز
10 سی و سومین نهال

 » بیشتر بخوانید...
 ای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را
 بیرون از عریانی
 ای قاعده مستان در همدگر افتادن
 نوبهارا جان مایی جان ها را تازه کن
 ترازوی طلایی
 دل چو بدید روی تو چون نظرش به جان بود
 دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش
 هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم
 سوی خانه خویش آمد عشق آن عاشق نواز
 خنک آن ملتی کز وارداتش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

از بس شکسته ام
شیشه
به ذهن من
جز معنی شکست و شرنگس
نمی دهد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *