+ - x
 » از همین شاعر
1 آه
2 آزادی
3 دعای مادر
4 قلب همت
5 ولی اینگونه نی
6 تو...
7 تنها بگرییم
8 برو خدا حافظ
9 شرنگس
10 آنکه خوابم را ورق می زد

 » بیشتر بخوانید...
 چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر
 ای که تو از عالم ما می روی
 از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا
 آن شکرپاسخ نباتم می دهد
 مست شبرو
 بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم
 تشنه خویش کن مده آبم
 آه چه دیوانه شدم در طلب سلسله ای
 خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست
 بر چشمه ضمیرت کرد آن پری وثاقی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

از بس شکسته ام
شیشه
به ذهن من
جز معنی شکست و شرنگس
نمی دهد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *