+ - x
 » از همین شاعر
1 ای آنکه به گهوارهء تن جان من استی
2 سریال انتقام
3 آزادی
4 احساس
5 حضور ناخلف بغض
6 خانه - مرد
7 مادرکم
8 کابل
9 دو رباعی
10 سی و سومین نهال

 » بیشتر بخوانید...
 آواز شبانه برای کوچه ها
 بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا
 برای شما که عشق تان زندگیست
 بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم
 اندرز
 جان چيست؟ آفتاب الوهيت است باز
 بانگ آشنایی
 بشوران کله را هی! هی! شهید پیسه دار آید
 ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
 چرا به خاطر گُل هر چه خار را بوسید؟

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

زده ز قلب من آتش زبانه کم کمکی
گرفته عشق تو ما را نشانه کم کمکی
بهار خانه در اندام شاخه ها کرده
فضای باغ شده پر ترانه کم کمکی
غبار یاد تو ابر دلم شود در روز
که می چکند ز چشمم شبانه کم کمکی
سفر ز مامن آسایشم کجا که نبرد
کنون به شهر دل است آب و دانه کم کمکی
در انجماد لجاجت زبان من یخ بست
طلوع نام تو دارد بهانه کم کمکی
پس از محبت من در جهان چه می ماند؟
دو قطره اشک به یاد زمانه کم کمکی
انتظار آهنگش هم باشید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *