+ - x
 » از همین شاعر
1 تزویر
2 تصویر بغض
3  نهاد عاطفه
4 اشتباه باور
5 قلب همت
6 شه بیت
7 بیهوده ها
8 دو رباعی
9 حضور ناخلف بغض
10 پدرم

 » بیشتر بخوانید...
 بدخشانم
 ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان
 ز فهم دون نهادان گرچه دور است
 ای مبارک ز تو صبوح و صباح
 هر روز بامداد سلام علیکما
 از چشم پرخمارت دل را قرار ماند
 باز می بیند لبانم خالی از سیگار نیست
 جلوهٔ او داد فرمان نگاه آیینه را
 زندگانی مجلس سامی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زده ز قلب من آتش زبانه کم کمکی
گرفته عشق تو ما را نشانه کم کمکی
بهار خانه در اندام شاخه ها کرده
فضای باغ شده پر ترانه کم کمکی
غبار یاد تو ابر دلم شود در روز
که می چکند ز چشمم شبانه کم کمکی
سفر ز مامن آسایشم کجا که نبرد
کنون به شهر دل است آب و دانه کم کمکی
در انجماد لجاجت زبان من یخ بست
طلوع نام تو دارد بهانه کم کمکی
پس از محبت من در جهان چه می ماند؟
دو قطره اشک به یاد زمانه کم کمکی
انتظار آهنگش هم باشید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *