+ - x
 » از همین شاعر
1 حضور ناخلف بغض
2 به حریم جان بیایی که ترن ترن ترانی
3 کچری قروت
4 آنکه خوابم را ورق می زد
5 قلب همت
6 اشتباه باور
7 قلزم تلاوت
8 هنوز قامت مستت روان زیباییست
9 تزویر
10 امروز که بی حساب کردم گریه

 » بیشتر بخوانید...
 دوش خوابی دیده ام خود عاشقان را خواب کو
 دو نیمه سیب
 بیا کامروز ما را روز عیدست
 نخست درگهء رند فلک جناب ببوس
 به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
 ای انگبین فروش دروغین ترا سزاست
 ای بی تو حیات ها فسرده
 دانی که کجا جویی ما را به گه جستن
 دیگر نمانده تاب فراق تو در سرم
 هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

عاطفه ها
در جشن میلاد صمیمیت
از پیاله های همدیگر
انگبین می نوشند
انسانیت ها
وقتی همت را قوت می بخشند
و دست ها را عصا
آفرین می نوشند
نوزاد ها
شیره ی هستی را
از پستان مادران
چه نازنین می نوشند
و دراکولا ها
در دهکده ی زمین
وقفه های تشنگی شان را
فقط
فلسطین می نوشند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *