+ - x
 » از همین شاعر
1 امتداد شکیبایی
2 بوی حسرت
3 احساس
4 به خدا وقتی تو رفتی
5 آنکه خوابم را ورق می زد
6 صدها بهار
7 پرچو شدم
8 تنها بگرییم
9 شرنگس
10 تصویر بغض

 » بیشتر بخوانید...
 بزن دفی که مرا با شرار وصل کند
 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
 بسر ز افسر تسليم افتخارم بس
 سه روز شد که نگارین من دگرگونست
 ز مهجوران نمی جویی نشانی
 دالان عجیب
 یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا
 بعدِ ما هم روز است و روزگاری، می رسد
 کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو
 دوبیتی های هزارگی بخش چهارم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

عاطفه ها
در جشن میلاد صمیمیت
از پیاله های همدیگر
انگبین می نوشند
انسانیت ها
وقتی همت را قوت می بخشند
و دست ها را عصا
آفرین می نوشند
نوزاد ها
شیره ی هستی را
از پستان مادران
چه نازنین می نوشند
و دراکولا ها
در دهکده ی زمین
وقفه های تشنگی شان را
فقط
فلسطین می نوشند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *