+ - x
 » از همین شاعر
1 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست
2 مردی
3 مرد درخت
4 سر بزن
5 زیر پیراهنت جای من است
6 نیل را بگو...
7 ایستاده ام که رهگذری عاشقم کند
8 یک کوچه ی باران زده...
9 از کفم خوب ترین هدیه ی دنیا برده
10  چهار رباعی

 » بیشتر بخوانید...
 بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت
 معجزه نیست جان من! شعبده بازی میکند
 هرچ گویی از بهانه لا نسلم لا نسلم
 خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب
 چشم براه
 هر دم ای دل سوی جانان می روی
 تماس پای خورشید
 به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را
 جان آمده در جهان ساده
 گر نرگس خون خوارش دربند امانستی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

موی زیبای تو بی حادثهءمریم نیست
پیش ماهم كه تب مهرووفایت كم نیست
عطر یك دره گلی سرخی هر لالهءدشت
هركسی ازتو نگوید به خدا آدم نیست
موی سنگین ترا شاخهءسبز سنجد...
ارزش ساده گیت هیچ كم از عالم نیست
سفره گر حادثهءنان و عسل هیچ ندید
در مقابل عسل چشم تو باشد غم نیست
تاكه چشمم به تمنای رخت باز شده
مرسل گونهءتو بی زرك شبنم نیست
دختر گندم وجو صاعقهءداس ودرو
دور ازسفرهءمهرتو دم شادم نیست
جزتو در قریهءما قصهء فصلی كه شنید
لایق فصل تو شد خانهءدل، این كم نیست
باز میگردم و دركوه ترا میجویم
یك صدا میشنوم،هی! دیگر دردم نیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *