+ - x
 » از همین شاعر
1 رنگ امید
2 گهواره
3 شهری گم شده است
4 زیر پیراهنت جای من است
5 بهار
6 در چشمانت
7 سارا بس است از همه گلهای این جهان
8 تنهایی در صورتم جیغ می زند
9 جز در تو . اسراری نمانده است
10  این چهره ی روز گار است

 » بیشتر بخوانید...
 در سفر هوای تو بی خبرم به جان تو
 حاصل نشد ز وصل تو کامم هزار حيف
 بازآمد آستین فشانان
 پرتگاه
 نوا از سینه مرغ چمن برد
 زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب
 در بگشا کآمد خامی دگر
 صد بار مردم ای جان وین را بیازمودم
 احتفال وضع
 ای بمرده هر چه جان در پای او

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

موی زیبای تو بی حادثهءمریم نیست
پیش ماهم كه تب مهرووفایت كم نیست
عطر یك دره گلی سرخی هر لالهءدشت
هركسی ازتو نگوید به خدا آدم نیست
موی سنگین ترا شاخهءسبز سنجد...
ارزش ساده گیت هیچ كم از عالم نیست
سفره گر حادثهءنان و عسل هیچ ندید
در مقابل عسل چشم تو باشد غم نیست
تاكه چشمم به تمنای رخت باز شده
مرسل گونهءتو بی زرك شبنم نیست
دختر گندم وجو صاعقهءداس ودرو
دور ازسفرهءمهرتو دم شادم نیست
جزتو در قریهءما قصهء فصلی كه شنید
لایق فصل تو شد خانهءدل، این كم نیست
باز میگردم و دركوه ترا میجویم
یك صدا میشنوم،هی! دیگر دردم نیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *