+ - x
 » از همین شاعر
1 جز در تو . اسراری نمانده است
2 رنگ امید
3 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
4 زیبا در زندان
5 پیش از شیوع چشم تو اینجا اجل نبود
6 اینک از شانه هایم
7 در چشمت گوزنی بیتاب است
8 ترانه ی زنان زیبا روی
9 زن زیبا است
10 هیچ کس مثل جزیره تنها نیست

 » بیشتر بخوانید...
 مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم
 یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد
 گلبرگ نسترن
 ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او
 چو ابرویت نچمیدی به کام گوشه نشینی
 شنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی
 نه محتسب نه ملا بر خری سوارم کرد
 هر چيز که دارم همه از آن تو باشد
 گل سرخ غربت
 خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک کوچه ی باران زده...هر بار ...یک عاشق

با عقل وهوش رفته پشت کار ...یک عاشق

امشب چراغی پشت کلکینی نمی لرزد

لیلا وعذراخفته وبیدار یک عاشق

تا کوچه مهتاب آمده با خوشه ی پروین

اما چرا دارد هوای دار یک عاشق

در انتهای کوچه قبرستان وماه وتوت

در انتظار رقص یک گلنار یک عاشق

یک کوچه ی باران زده در زیر نور ماه

با شکوه. باصد گله وآزار یک عاشق


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *