+ - x
 » از همین شاعر
1 سارا بس است از همه گلهای این جهان
2  چشمه
3 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم
4 ترانه ی زنان زیبا روی
5 برای نتوانستن
6 یک کوچه ی باران زده...
7 صدای مرا می شنوی؟
8 رنگ امید
9 مرد درخت
10 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد

 » بیشتر بخوانید...
 افسوس که جان دارم و جانانه ندارم
 به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی
 بازآمد آستین فشانان
 مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم
 دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
 خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب
 سوار نور
 نهم
 ستاره (ادبیات کودک)
 ای عشق

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک کوچه ی باران زده...هر بار ...یک عاشق

با عقل وهوش رفته پشت کار ...یک عاشق

امشب چراغی پشت کلکینی نمی لرزد

لیلا وعذراخفته وبیدار یک عاشق

تا کوچه مهتاب آمده با خوشه ی پروین

اما چرا دارد هوای دار یک عاشق

در انتهای کوچه قبرستان وماه وتوت

در انتظار رقص یک گلنار یک عاشق

یک کوچه ی باران زده در زیر نور ماه

با شکوه. باصد گله وآزار یک عاشق


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *