+ - x
 » از همین شاعر
1 زیر پیراهنت جای من است
2 تنهایی در صورتم جیغ می زند
3 رنگ امید
4 بگذر
5 خانه از سنگ بنا کن محل زلزله هاست
6 سر بزن
7 کوهی برای تو خس وخاشاک می شود
8 دهانم را هرکه بوسیده است، از قدمت نام تو حیرت کرده است
9 باغهای معلق بابل
10 از بوی گلهای قالی

 » بیشتر بخوانید...
 اگر بلاکش بیداد را به داد رسی
 عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم
 ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا
 سبق الجد الینا نزل الحب علینا
 در جهان گشتم گل بی خار نيست
 صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد
 حسنی است بررخش رقم مشک ناب را
 ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد
 چشم ها وا نمی شود از خواب
 گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک کوچه ی باران زده...هر بار ...یک عاشق

با عقل وهوش رفته پشت کار ...یک عاشق

امشب چراغی پشت کلکینی نمی لرزد

لیلا وعذراخفته وبیدار یک عاشق

تا کوچه مهتاب آمده با خوشه ی پروین

اما چرا دارد هوای دار یک عاشق

در انتهای کوچه قبرستان وماه وتوت

در انتظار رقص یک گلنار یک عاشق

یک کوچه ی باران زده در زیر نور ماه

با شکوه. باصد گله وآزار یک عاشق


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *