+ - x
 » از همین شاعر
1 نیل را بگو...
2 سارا بس است از همه گلهای این جهان
3 زن زیبا است
4 ههههههههه
5 زیبا رویان شوی ندارند
6 از قند هم گذشته نبات و عسل شدی
7 در چشمت گوزنی بیتاب است
8 همسایه
9  چشمه
10 از کفم خوب ترین هدیه ی دنیا برده

 » بیشتر بخوانید...
 حسن خدایی
 ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان
 شکست دل صدا دارد، ندارد
 همی بینم ساقی را که گرد جام می گردد
 صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
 گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی
 برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای
 که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
 دست من گیر ای پسر خوش نیستم
 تب و تابی که باشد جاودانه

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱

در چشمانت

این دیوانه کدام دریاست

که مردم

حتا از حاشیه هایم کوچیدند

زیر آب خواهم شد

زیرآب خواهم شد

با تمام بنا های عظیم

با سطوح مرتفعم

در چشمانت

این دیوانه کدام دریاست.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *