+ - x
 » از همین شاعر
1 هشدار و اسکلیت
2 از بوی گلهای قالی
3 حیف نیست ؟
4 آوازش را تکانده بود
5 مرد درخت
6 زیبا رویان شوی ندارند
7 سنگ گور
8 یک کوچه ی باران زده...
9 نگاه - داغ تر
10 دسمال تره آب به دستم داده

 » بیشتر بخوانید...
 کی جزا می رسد از اهل حیا سرکش را
 ای دریغا که شب آمد همه از هم ببریم
 در دلت چیست عجب که چو شکر می خندی
 نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
 آنک عکس رخ او راه ثریا بزند
 نه آتش های ما را ترجمانی
 ما و تو ایم و گوش و كنار همیشه گی
 اگر خاک تو از جان محرمی نیست
 منه از کف چراغ آرزو را
 می پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چارچوب دروازه

دختری ابری

از کوچه باد می گذرد

می گذرد از کوچه باد

از کوچه باد می گذرد

می گذرد

می گذرد

دختری ابر آلود

از کوچه باد می گذرد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *