+ - x
 » از همین شاعر
1 زن زیبا است
2 هشدار و اسکلیت
3 برای نتوانستن
4 با التهاب
5 پری گمشده
6 آواز آبشار
7 بی بازگشت
8  این چهره ی روز گار است
9 حیف نیست ؟
10 اینک از شانه هایم

 » بیشتر بخوانید...
 زمستان
 بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی
 ناشناس
 اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی
 مکن مکن که پشیمان شوی و بد باشد
 غزلی برای کابل و این روز هایش...
 زهی چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزی
 پذیرفت این دل ز عشقت خرابی
 راح بفیها و الروح فیها
 زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چارچوب دروازه

دختری ابری

از کوچه باد می گذرد

می گذرد از کوچه باد

از کوچه باد می گذرد

می گذرد

می گذرد

دختری ابر آلود

از کوچه باد می گذرد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *