+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دیده اگر کور نئی گور ببین
2 روزی ست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد
3 پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
4 دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
5 دی کوزه گری بدیدم اندر بازار
6 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
7 بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی
8 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
9 از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
10 در دهر هر آن که نیم نانی دارد

 » بیشتر بخوانید...
 ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی
 حرارت عشق
 ای زادگاه من
 بهار خاموش
 چاقوی كُند! درك نكردی كمی مرا
 ای درد تو آرام دل من
 مگو بسیج شبیخونیان به کام شب است
 گلسن بنده ستایک غرضم یق اشد رسن (ترکی)
 ای تو پناه همه روز محن

۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۲

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری
پر کن قدحی بخور بمن ده دگری
زان پیشتر ای صنم که در رهگذری
خاک من و تو کوزه کند کوزه گری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *