+ - x
 » از همین شاعر
1 گاویست در آسمان و نامش پروین
2 برخیز و بیا بتا برای دل ما
3 ایدل چو زمانه می کند غمناکت
4 یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
5 تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی
6 چون بلبل مست راه در بستان یافت
7 ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست
8 در هر دشتی که لاله زاری بوده ست
9 از رنج کشیدن آدمی حر گردد
10 تا زهره و مه در آسمان گشت پدید

 » بیشتر بخوانید...
 وطن
 به اختیار گرو برد چشم یار از من
 پدرم
 مرا چون ناف بر مستی بریدی
 مردی
 رخ نفسی بر رخ این مست نه
 نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
 پارسی را پاس میداریم
 نی برای دین و نی از بهر دنیا سوختم
 هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنین

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر
باغ طربت به سبزه آراسته گیر
و آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم
بنشسته و بامداد برخاسته گیر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *