+ - x
 » از همین شاعر
1 دریایی
2 خواب
3 عصیان بندگی
4 صبر سنگ
5 حلقه
6 در برابر خدا
7 خانه متروک
8 مهمان
9 نقش پنهان
10 خسته

 » بیشتر بخوانید...
 هر چيز که دارم همه از آن تو باشد
 چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
 در پیشگاه هنر
 اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد
 ای دوش ز دست ما رهیده
 چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
 نیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر
 ای یار شگرف در همه کار
 بانگ برآمد ز دل و جان من
 حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم
سکه خورشیدی را در کوره ظلمت رها سازند
خادمان باغ دنیا را ز روی خشم می گفتم
برگ زرد ماه را از شاخه شبها جدا سازند
نیمه شب در پرده های بارگاه کبریای خویش
پنجه خشم خروشانم جهان را زیر و رو می ریخت
دستهای خسته ام بعد از هزاران سال خاموشی
کوهها را در دهان باز دریا ها فرو می ریخت
می گشودم بند از پای هزاران اختر تبدار
میفشاندم خون آتش در رگ خاموش جنگلها
می دریدم پرده های دود را تا در خروش باد
دختر آتش برقصد مست در آغوش جنگلها
می دمیدم در نی افسونی باد شبانگاهی
تا ز بستر رودها چون مارهای تشنه برخیزند
خسته از عمری بروی سینه ای مرطوب لغزیدن
در دل مرداب تار آسمان شب فرو ریزند
بادها را نرم میگفتم که بر شط تبدار
زورق سرمست عطر سرخ گلها را روان سازند
گورها را می گشودم تا هزاران روح سرگردان
بار دیگر در حصار جسمها خود را نهان سازند
گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم
آب کوثر را درون کوزه دوزخ بجوشانند
مشعل سوزنده در کف گله پرهیزکاران را
از چراگاه بهشت سبزتر دامن برون رانند
خسته از زهد خدایی نیمه شب در بستر ابلیس
در سراشیب خطایی تازه میجستم پناهی را
می گزیدم در بهای تاج زرین خداوندی
لذت تاریک و درد آلود آغوش گناهی را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *