+ - x
 » از همین شاعر
1 سرگذشت گل غم
2 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
3 شراب شعر چشمهای تو
4 بهار را باور کن
5 پر کن پیاله را
6 اشکی در گذرگاه تاریخ
7 یک گل بهار نیست
8 تو نسیتی که ببینی

 » بیشتر بخوانید...
 تا پیچک خیال تو از ناز قد کشید
 ای زهره
 حسن تو همیشه در فزون باد
 تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری
 تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری
 فرقی نمانده روز غم و شام عید را
 صبح است ز خرمی جهان می خندد
 ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
 خداوندا چو تو صاحب قران کو

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

از همان روزی كه دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
از همان روزی كه فرزندان آدم
صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی
زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود

از همان روزی كه یوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی كه با شلاق و خون دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب
گشت و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت
ای دریغ
آدمیت برنگشت

قرن ما روزگار مرگ انسانیت است
سینه دنیا ز خوبیها تهی است
صحبت از آزادگی، پاكی، مروت، ابلهی است

من كه از پژمردن یك شاخه گل
از نگاه ساكت یك كودك بیمار
از فغان یك قناری در قفس
از غم یك مرد در زنجیر
حتی قاتلی بردار،
اشك در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوست
مرگ او را از كجا باور كنم؟

صحبت از پژمردن یك برگ نیست
وای، جنگل را بیابان میكنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میكنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان میكنند

صحبت از پژمردن یك برگ نیست
فرض كن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض كن یك شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض كن جنگل بیابان بود از روز نخست
در كویری سوت و كور
در میان مردمی با این مصیبتها صبور
صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است...


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *