+ - x
 » از همین شاعر
1 در کارگه کوزه گری رفتم دوش
2 چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
3 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
4 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
5 هنگام صبوح ای صنم فرخ پی
6 یک روز ز بند عالم آزاد نیم
7 در هر دشتی که لاله زاری بوده ست
8 هر صبح که روی لاله شبنم گیرد
9 ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
10 وقت سحر است خیز ای طرفه پسر

 » بیشتر بخوانید...
 بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن
 ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
 ای آتش خموش شده در میان دود
 ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی
 ساقی روحانیان روح شدم خیز خیز
 خربزه خربزه ره دید، رنگ می گیره
 عاشقم از عاشقان نگریختم
 به این نابودمندی بودن آموز
 شاید بهترین شعرها را قورباقه ها خوانده باشند
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد

۲.۳
امتیاز: ۲.۳ | مجموع آراء: ۳

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده ست و روزی که گذشت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *