+ - x
 » از همین شاعر
1 بر شاخ امید اگر بری یافتمی
2 ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی
3 رفتم که در این منزل بیداد بدن
4 گر دست دهد ز مغز گندم نانی
5 تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
6 یک روز ز بند عالم آزاد نیم
7 جامی است که عقل آفرین میزندش
8 خوش باش که پخته اند سودای تو دی
9 یاران موافق همه از دست شدند
10 از آمدن و رفتن ما سودی کو

 » بیشتر بخوانید...
 من اگر مستم اگر هشیارم
 بستگی این سماع هست ز بیگانه ای
 منم از جان خود بیزار بیزار
 صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری
 نوازش
 فلك! در قصد آزارم چرایی
 ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای
 اندر این جمع شررها ز کجاست
 ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم
 ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *