+ - x
 » از همین شاعر
1 بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
2 خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر
3 قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
4 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
5 این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
6 هر سبزه که برکنار جوئی رسته است
7 گویند بهشت و حور و کوثر باشد
8 بر مفرش خاک خفتگان می بینم
9 ای دوست حقیقت شنواز من سخنی
10 تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد

 » بیشتر بخوانید...
 زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم
 یار ما دلدار ما عالم اسرار ما
 سبق الجد الینا نزل الحب علینا
 هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
 دل با معرفت
 نه آن شیرم که با دشمن برآیم
 مگو با من خدای ما چنین کرد
 مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو
 کبود
 سُهشی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

قرآن که مهین کلام خوانند آن را
گه گاه نه بر دوام خوانند آن را
بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
کاندر همه جا مدام خوانند آن را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *