+ - x
 » از همین شاعر
1 من مست می عشقم
2 نا خورده شراب می خروشیم

 » بیشتر بخوانید...
 دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد
 هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
 قصد سرم داری خنجر بمشت
 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
 ساقی برخیز کان مه آمد
 کوچه ی ما
 تو نقد قلب را از زر برون کن
 دو بن بست
 هر اول روز ای جان صد بار سلام علیک
 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲


من مست می عشقم، هشیار نخواهم شد
از خواب خوش مستی، بیدار نخواهم شد

امروز چنان مستم از بادهء دوشینه
تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد

تا هست ز نیک و بد در کیسه من نقدی
در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد

آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری
جز بر در میخانه اینبار نخواهم شد

از توبه و قرایی بیزار شدم لیکن
از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد

از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت
وزیار به هر زخمی افگار نخواهم شد

چون یار من او باشد بی یار نخواهم ماند
چون غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد

تا دلبرم او باشد دل بر دیگری ننهم
تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد

چون ساختهء دردم در حلقه نیارامم
چون سوختهء عشقم در نار نخواهم شد

تاهست عراقی را در درگه او باری
بر درگهء این و آن بسیار نخواهم شد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *