+ - x
 » از همین شاعر
1 چو بلبل نالهٔ زاری نداری
2 مرا داد این خرد پرور جنونی
3 ترا با خرقه و عمامه کاری
4 چو اشک اندر دل فطرت تپیدم
5 چه پرسی از نماز عاشقانه
6 نگه دید و خرد پیمانه آورد
7 خوشا روزی که خود را باز گیری
8 نگاهش نقشبند کافری ها
9 دلی چون صحبت گل می پذیرد
10 برهمن را نگویم هیچ کاره

 » بیشتر بخوانید...
 سه کنجی اتاق
 نیایش
 پیرهن یوسف و بو می رسد
 در طلب تا چند ریزی آبروی کام را
 اخرج عن المکان، یا صارم الزمان
 قلزم تلاوت
 گوید آن دلبر که چون همدل شدی
 سرود ابراهیم در آتش
 چنان مستم چنان مستم من امروز
 دوبیتی های هزارگی بخش پنجم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

فرنگی را دلی زیر نگین نیست
متاع او همه ملک است دین نیست
خداوندی که در طوف حریمش
صد ابلیس است و یک روح الامین نیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *