+ - x
 » از همین شاعر
1 ندانی تا نباشی محرم مرد
2 خودی را از وجود حق وجودی
3 ز علم چاره سازی بی گدازی
4 چه شیطانی خرامش واژگونی
5 به ما ای لاله خود را وانمودی
6 مسلمانی که داند رمز دین را
7 نه از ساقی نه از پیمانه گفتم
8 درین گلشن
9 من و تو کشت یزدان ، حاصل است این
10 مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد

 » بیشتر بخوانید...
 پادگان
 قدت طوبی، رخت ماه تمام است
 سر مپیچان و مجنبان که کنون نوبت توست
 از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 مرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی
 اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری
 کس با چو تو یار راز گوید
 عاشقانه
 جان خراباتی و عمر بهار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اگر اینب و جاهی از فرنگ است
جبین خود منه جز بر در او
سرین را هم بچوبش ده که خر
حقی دارد به خر پالان گر او


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *