+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا یاد است از دانای افرنگ
2 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
3 بیا از من بگیر آن دیر ساله
4 چو می بینی که رهزن کاروان کشت
5 چه زهرآبی که در پیمانه اوست
6 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما
7 تب و تابی که باشد جاودانه
8 ثباتش ده که میر شش جهات است
9 اگر پندی ز درویشی پذیری
10 نگه دید و خرد پیمانه آورد

 » بیشتر بخوانید...
 ای مرغ گیر دام نهانی نهاده ای
 یا رب توبه چرا شکستم
 بگیر باز تبر را... بگیر! ابراهیم!
 نوروز
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
 میان ما درآ ما عاشقانیم
 بر مفرش خاک خفتگان می بینم
 بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
 دور از رخت سرای درد است خانه من
 بیا کز عشق تو دیوانه گشتم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دل دریا سکون بیگانه از تست
به جیبش گوهر یکدانه از تست
تو ای موج اضطراب خود نگهدار
که دریا را متاع خانه از تست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *