+ - x
 » از همین شاعر
1 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
2 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
3 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
4 درخت تو گر بار دانش بگیرد
5 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
6  تا ذات نهاده در صفائیم همه

 » بیشتر بخوانید...
 ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان
 تو در دریا نئی او در بر تست
 سر فرو کن به سحر کز سر بازار نظر
 امروز مرده بین که چه سان زنده می شود
 بیچاره کسی که زر ندارد
 عقلنامه
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
 باز درآمد ز راه فتنه برانگیز من
 آن چهره و پیشانی شد قبله حیرانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰ارکان گهرست و ما نگاریم هم
وز قرن به قرن یادگاریم همه
کیوان کردست و ما شکاریم همه
واندر کف آز دلفگاریم همه


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *