+ - x
 » از همین شاعر
1 خیال من یقین من
2 آزادی
3 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
4 انتظار
5 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
6 خداحافظ گل سوری
7 گرد راه
8 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
9 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
10 ناودانها

 » بیشتر بخوانید...
 به نظر وصل دلبری دارم
 آن خواجه اگر چه تیزگوش است
 امروز سماع است و شراب است و صراحی
 قانون خموشی
 دل بیگانه خو زین خاکدان نیست
 نی برای دین و نی از بهر دنیا سوختم
 مه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر
 ای سينه ات بسان گل نسترن سفيد
 چرا خون جگر قوتِ مدام از بهر خاصانست
 سیمای در غبار

۴.۶
امتیاز: ۴.۶ | مجموع آراء: ۹

کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
که گويي عاشقی از عشقهايش باز مى خواند
چه افتادست ياران خلوت گلخانه پرپر شد
مگر بشکسته بالى از پر و پرواز مى خواند
غزل گل کرده از اندام خار و خس بيابان را
کسی از جلوه می گويد کسی از ناز مى خواند
به آهنگی که در خون مى نشاند خاطر عاصی
محبت پيشه يي از آيه هاى راز می خواند


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

الهام:

واقعا که این شعر زیباست. با صدای زیبای فیاض حمید، زیباتر هم به نظر می رسد.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *