+ - x
 » از همین شاعر
1 استقامت
2 مرگ زیباست
3 و بیاد من و تو
4 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
5 مرا در سینه فریادیست
6 بیا زرتشت
7 مرگ غم
8 به استاد سرآهنگ
9 بخوان شعرم
10 گفت و گویم با شعر

 » بیشتر بخوانید...
 لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار
 مگو که غربت این باغ را تماشا نیست
 پادگان
 پری دریایی
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
 بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
 می رسی نرم تر از نم نم باران کرده
 بنمود وفا از این جا
 پرده دل می زند زهره هم از بامداد
 تو را در دلبری دستی تمامست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وقتی باد سنگین و سرد تر می وزد

فرهنگ استقامت را از درخت بیاموز

بگذار که جامه ی سبزت تار شود

و شاخچه هایت بریزند

و بدان که دست هزار باد به ریشه های ژرفت که سینه خاک را شگافته اند نخواهد رسید

تو ایستاده باش

تا باد بمیرد۲۱ مارچ ۲۰۱۰ - گاه: ۱۳:۲۴


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *