+ - x
 » از همین شاعر
1 روز پایان جهان
2 بیا زرتشت
3 طرح یک خالق زن
4 و بیاد من و تو
5 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
6 من بی نهایتم
7 فریاد سبزه ها
8 مرگ زیباست
9 مادرم خسته و تنها و خموش
10 مرا در واژه ها جویید

 » بیشتر بخوانید...
 یادش بخیر! خاطر آن کس که داغ داشت
 ساقی بیار باده که ایام بس خوشست
 بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان
 هست در حلقه ما حلقه ربایی عجبی
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما
 ای دوست عتاب را رها کن
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
 ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته
 به حریفان بنشین خواب مرو
 بیا ای غم که تو بس باوفایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وقتی باد سنگین و سرد تر می وزد

فرهنگ استقامت را از درخت بیاموز

بگذار که جامه ی سبزت تار شود

و شاخچه هایت بریزند

و بدان که دست هزار باد به ریشه های ژرفت که سینه خاک را شگافته اند نخواهد رسید

تو ایستاده باش

تا باد بمیرد۲۱ مارچ ۲۰۱۰ - گاه: ۱۳:۲۴


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *