+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا بخوان
2 زاد روز سحر
3 رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند
4 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
5 لحظه های خموش
6 بهار چیست؟
7 به استاد سرآهنگ
8 دست پلید غم
9 واژه های تلخ و سنگینم
10 در ماتم بیان در زایش زبان

 » بیشتر بخوانید...
 مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی
 ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بيخار بود
 روزگاریست که سودای بتان دین من است
 فرا انتظاری
 امروز نیم ملول شادم
 شدی پیر و همان در بند غفلت می کنی جان را
 مرد مسلمان
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 تا که یاد گلرخان شهر کابل می کنم
 لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

آه که قرسک نزنم می میرم
دف و چک چک نزنم می میرم
فلک و گورغولی و سنگردی
چنگ و غیجک نزنم می میرم


۱. فلک، سنگردی، فرسک و گورغولی یک نوع آهنگ است که در بدخشان، تخار و پنجشیر در دامن کوه ها خوانده می شود.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *