+ - x
 » از همین شاعر
1 بهار چیست؟
2 مرگ زیباست
3 در ماتم بیان در زایش زبان
4 فریاد سبزه ها
5 من و یک گوشه تنهایی
6 خنده فروش
7 یک واپسین درود
8 خراسان
9 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
10 عشق بشر

 » بیشتر بخوانید...
 گر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست
 ز آفتاب سعادت مرا شراباتست
 آن کس که به دست جام دارد
 یا خفی الحسن بین الناس یا نور الدجی
 ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی
 بانگ برآمد ز خرابات من
 تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
 امروز که بی حساب کردم گریه
 کی باشد من با تو باده به گرو خورده
 ای آنک از میانه کران می کنی مکن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

آه که قرسک نزنم می میرم
دف و چک چک نزنم می میرم
فلک و گورغولی و سنگردی
چنگ و غیجک نزنم می میرم


۱. فلک، سنگردی، فرسک و گورغولی یک نوع آهنگ است که در بدخشان، تخار و پنجشیر در دامن کوه ها خوانده می شود.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *