+ - x
 » از همین شاعر
1 زندگی
2 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
3 باور و آرزو
4 من و یک گوشه تنهایی
5 به استاد سرآهنگ
6 خلق
7 بهار چیست؟
8 مرگ نجار
9 مادر
10 استقامت

 » بیشتر بخوانید...
 چهل و دوم
 باور کن
 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
 قصه ی عشق
 از ذوق نيست يکنفسی کام را قرار
 چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن
 بازی
 یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این
 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 بخش نخست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وقتی گلویم نوا را بیگانه می شود
و لبانم دست نمی کوبند
مرا بخوان!

شاید نگفتنی یی در سیمایم نقش بسته باشد
و شاید چشمانم قیچی شوند
پرده های رازم را
و ببارند آن نوای خشکیده را بر تو
مرا بخوان

آمستردام ۲۵ - ۱۰ - ۲۰۱۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *