+ - x
 » از همین شاعر
1 من و من
2 من و یک گوشه تنهایی
3 من مرگ غفلتم
4 قشلاق زاده ام
5 یک واپسین درود
6 مرگ زیباست
7 مرا در واژه ها جویید
8 مرگ غم
9 بشنو تو برتری
10 رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند

 » بیشتر بخوانید...
 در ستایش های شمس الدین نباشم مفتتن
 بانگ برآمد ز خرابات من
 سمندر مشربی را ناير و نير گلستانست
 آن قصر که با چرخ همیزد پهلو
 دوتا نگاه
 به رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دلها را
 باده ی عرفان
 آن لعل در آبگینه ساده بیار
 اتی النیروز مسرورالجنان
 کوچه ی معشوق

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

باری دگر بیا

رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند
مرغ هوس به بام دلم نا پریده ماند
ای مهر گسترم
ای ناز پرورم
گوش دلم هوای نوای تو می کند

باری دگر بیا
با نخره ها و ناز و دروغ و ریای خویش
قطری به کام تشنه ی گوش دلم بریز

باری دگر بیا
با واژه های لب به لب از مهر و آشتی
خالی ز راستی
داغی به داغ های دل من فزوده کن

باری دگر بیا
با وعده های خام
چشم مرا دوباره بیاموز، گریه را

باری دگر بیا
راحت ز چشم خیره ی شب های من ببر

باری دگر بیا
قطری به کام تشنه ی گوش دلم بریز
داغی به داغ های دل من فزوده کن
چشم مرا دوباره بیاموز گریه را
راحت ز چشم خیره ی شب های من ببر

وانگه دوباره رو
واپس دو باره آی
وانگه دو باره رو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *