+ - x
 » از همین شاعر
1 شب شکستن فانوس
2 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
3 دلم به سوی شما شادمانه مینگرد
4 مگو بسیج شبیخونیان به کام شب است
5 دانه های انار
6 بیا نشیمن شهباز را به گریه نشینیم
7 دگر نه چشم به راه بهار آینه ام
8 های فقر آلوده گان آن گنج باد آورد کو؟
9 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
10 های مردم، کاش امشب مست می بودم

 » بیشتر بخوانید...
 برفتم دی به پیشش سخت پرجوش
 دو حکمت از ملا محمد عمر
 عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست
 ز چشم کور بر حال خرابم آب می آيد
 تو آن ماهی که در گردون نگنجی
 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
 برو برو که نفورم ز عشق عارآمیز
 تنت زین جهان است و دل زان جهان
 نیل را بگو...
 خمخانه ی عشرت

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۴

دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
امید تازه به سویم میا که خانه تهیست

شبی ز روزن رویا مگر توان دیدن
که این حصار ز غوغای تازیانه تهیست

اگر درخت کهن مُرد، زنده بادش یاد
هزار حیف که این باغ از جوانه تهیست

تو در شبانه ترین روز ها ندانستی
که جام زیستن از بادهء بهانه تهیست

خروش العطش از رودخانه ها برخاست
ستیغ و صخره ز فریاد عاصیانه تهیست

زبان خشم غرور از که می توان آموخت
که خوان هفتم تاریخ جاودانه تهیست

به سوگواری سالار خاک و نیلوفر
غزل ز واژهء زرین عاشقانه تهیست

مگر عقاب دیگر باره بر نمی گردد
که کوهسار غمین است و آشیانه تهیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *