+ - x
 » از همین شاعر
1 در همه عالم وفاداری کجاست
2 ای غارت عشق تو جهانها
3 معشوقه به رنگ روزگارست
4 گلبن عشق تو بی خار آمدست
5 ای کرده خجل بتان چین را
6 جرم رهی دوستی روی تست
7 خه از کجات پرسم چونست روزگارت
8 جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما
9 حسن را از وفا چه آزارست
10 گر باز دگرباره ببینم مگر او را

 » بیشتر بخوانید...
 برفتم دی به پیشش سخت پرجوش
 در چشمت گوزنی بیتاب است
 مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی
 یکی که تازه مسلمان شد
 گر جام سپهر زهرپیماست
 ای تو آب زندگانی فاسقنا
 عشق مرا بر همگان برگزید
 فدیتتک یا ستی الناسیه
 المنۀ لله که در میکده باز است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در همه عالم وفاداری کجاست
غم به خروارست غمخواری کجاست
درد دل چندان که گنجد در ضمیر
حاصلست از عشق دلداری کجاست
گر به گیتی نیست دلداری مرا
ممکن است از بخت دل باری کجاست
اندرین ایام در باغ وفا
گر نمی روید گلی خاری کجاست
جان فدای یار کردن هست سهل
کاشکی یار بسی یاری کجاست
در جهان عاشقی بینم همی
یک جهان بی کار با کاری کجاست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *