+ - x
 » از همین شاعر
1 تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا
2 در همه عالم وفاداری کجاست
3 معشوقه به رنگ روزگارست
4 گر باز دگرباره ببینم مگر او را
5 غم عشق تو از غمها نجاتست
6 ز عشق تو نهانم آشکارست
7 تا دل مسکین من در کار تست
8 جرم رهی دوستی روی تست
9 دل در آن یار دلاویز آویخت
10 از دور بدیدم آن پری را

 » بیشتر بخوانید...
 برخیزم و عزم باده ناب کنم
 صبر سنگ
 مرا دلبر چنان باید که جان فتراک او گیرد
  کشم آهی که گردون پر شرر شی
 از دلبر ما نشان کی دارد؟
 مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را
 عارف به دل ذره جهان می بیند
 تا چه خیال بسته ای ای بت بدگمان من
 شانزدهم
 گرچه دوزخ را گناهم در تلاطم آورد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در همه عالم وفاداری کجاست
غم به خروارست غمخواری کجاست
درد دل چندان که گنجد در ضمیر
حاصلست از عشق دلداری کجاست
گر به گیتی نیست دلداری مرا
ممکن است از بخت دل باری کجاست
اندرین ایام در باغ وفا
گر نمی روید گلی خاری کجاست
جان فدای یار کردن هست سهل
کاشکی یار بسی یاری کجاست
در جهان عاشقی بینم همی
یک جهان بی کار با کاری کجاست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *