+ - x
 » از همین شاعر
1 کشتند بشر را که سیاست این است
2 از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد
3 دل در غم عشق تو برومند بود
4 ای بار خدای پاک دانای قدیر
5 شب است ساقی! ساغرت کو؟
6 از مرگ نترسم که مددکار من است
7 هر ذره ی خاک من زبانی دارد
8 عارف به دل ذره جهان می بیند
9 آن منظر فیض صبحگاهی بنگر
10 چون در کف روزگار گشتیم زبون

 » بیشتر بخوانید...
 سجودیوری دارا و جم را
 هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری
 به جان تو ای طایی که سوی ما بازآیی
 مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب
 به تن این جا به باطن در چه کاری
 آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت
 گداز گوهر دل باده ناب است شبنم را
 راست و دروغ
 هر سبزه که برکنار جوئی رسته است
 هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

اگر دانی زبان اختران را
شبانه بشنوی راز جهان را
سکوت شب به صد آهنگ خواند
به گوشت قصه های آسمان را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *