+ - x
 » از همین شاعر
1 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
2 هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
3 تا این خرد خام تو، معیار بود
4 ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم
5 با خلق نکو بزی که زیور این است
6 پیران که چنین مقام و حرمت دارند
7 بیا ساقی بده آن جام گلرنگ
8 اگر دانی زبان اختران را
9 شهرت طلبی چند به هم ساخته اند
10 آن ماه سخن ز بامیان می گوید

 » بیشتر بخوانید...
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
 چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن
 ای که تو از عالم ما می روی
 باژگونی
 من که از آتش دل چون خم می در جوشم
 نگفتم دوش ای زین بخاری
 چند نهان داری آن خنده را
 ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم
 اگر دانا دل و صافی ضمیر است
 روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
قربان تو، ای طایر شب خیز، بنال
از ناله ی تو مرغ دلم نالد زار
این ناله به آن ناله در آمیز، بنال


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *