+ - x
 » از همین شاعر
1 بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
2 کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
3 کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
4 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
5 گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
6 چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
7 مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
8 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
9 مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
10 صلاح کار کجا و من خراب کجا

 » بیشتر بخوانید...
 ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی
 شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی
 قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور
 روز ما را دیگران را شب شده
 دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان
 خسته
 تا پیچک خیال تو از ناز قد کشید
 وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
 سرگذشت گل غم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای
بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو
کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما
می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *