+ - x
 » از همین شاعر
1 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
2 سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
3 گر دست دهد خاک کف پای نگارم
4 بیا با ما مورز این کینه داری
5 الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
6 خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
7 یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
8 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
9 گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
10 دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

 » بیشتر بخوانید...
 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
 سیه چادر مرا پنهان ندارد
 پارسی را پاس میداریم
 در سوگ استاد شکوری
 به آفتاب شهم گفت هین مکن این ناز
 دارم امید عاطفتی از جناب دوست
 جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
 در گلشن زندگی به جز خار نبود
 غمت بهانۀ خوبی برای خودكُشی است
 بیست و سوم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
به تن مقصرم از دولت ملازمتت
ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
در خزانه به مهر تو و نشانه توست
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار
که توسنی چو فلک رام تازیانه توست
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز
از این حیل که در انبانه بهانه توست
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *