+ - x
 » از همین شاعر
1 بیرون از عریانی
2 شاعران راست می گویند
3 زمان
4 فقط و فقط تو را
5 مرگ
6 در فاصله ی دردناک آب، میان قاره ها
7 گنج
8 رقص چوب ها
9 شعری که نخواستی مال تو باشد
10 حق با پدر بود

 » بیشتر بخوانید...
 تن کهنه قصر بلخم
 تا بهار آرزوهای مرا گلباررویا میکنی
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
 ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد
 چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن
 یک کوچه ی باران زده...
 با چرخ گردان تیره هوایی
 دلی چون صحبت گل می پذیرد
 نکته ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین
 چند قبا بر قد دل دوختم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

داغ تو را به هوای حجرالاسود
شامی هزار خیال سفید پوش
بر دلم دست می کشد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *