+ - x
 » از همین شاعر
1 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
2 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
3 بازی
4 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
5 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
6 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
7 نقاشی

 » بیشتر بخوانید...
 تمام اوست که فانی شدست آثارش
 رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار
 هزار جان مقدس هزار گوهر کانی
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
 باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا
 خوش بحال ما که ما را این در و دیوار هست
 نرسیدی که مرا در قدمت خاک کنی
 جود الشموس علی الوری اشراق
 بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
 تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۳

نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
نفرین به من که پیش فراوانیت کمم

نفرین به آنکه فرق نهاده ست بین ما
تا تو بهشت پاکی، تا من جهنمم

نفرین به خلقتی که مرا عرضه کرده است
من که تمام رنجم من که فقط غمم

آهسته تر به زندگی من قدم بنه
من گور دسته جمعی گل های مریمم

لب های من دو مار لهند و لورده اند
با بوی خون به سینه فرو می رود دمم

ای ماه! مهربانی تو می کشد مرا
ای ماه! من سیاه دلم از تو می رمم

والا بلند خوبی عظمای مرحمت
نفرین به من که پیش فراوانیت کمم


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

نورزاد:

این سروده به دل هر خواننده یی چنگ میزند.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *