+ - x
 » از همین شاعر
1 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
2 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
3 بازی
4 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
5 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
6 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
7 نقاشی

 » بیشتر بخوانید...
 کاغذ دیواری
 تلخکها
 زمانه کار او را میبرد پیش
 دام یک عالم تعلق گشت حیرانی مرا
 من و یک گوشه تنهایی
 به روما گفت با من راهب پیر
 خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر
 یک جام شراب صد دل و دین ارزد
 ز غيرت خويش در خويشتن نا آشنا بينم
 برای معشوقه پیر

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
نفرین به من که پیش فراوانیت کمم

نفرین به آنکه فرق نهاده ست بین ما
تا تو بهشت پاکی، تا من جهنمم

نفرین به خلقتی که مرا عرضه کرده است
من که تمام رنجم من که فقط غمم

آهسته تر به زندگی من قدم بنه
من گور دسته جمعی گل های مریمم

لب های من دو مار لهند و لورده اند
با بوی خون به سینه فرو می رود دمم

ای ماه! مهربانی تو می کشد مرا
ای ماه! من سیاه دلم از تو می رمم

والا بلند خوبی عظمای مرحمت
نفرین به من که پیش فراوانیت کمم


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

نورزاد:

این سروده به دل هر خواننده یی چنگ میزند.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *