+ - x
 » از همین شاعر
1 انسان نامریی
2 اضطراب آیینه
3 بی دروغ
4 بین دو بیداری
5 دگراندیش
6 نارسیده به سکوت
7 از تو چه پنهان
8 تلخ و شیرین
9 فاصله، معنی دیگر شب
10 من و زندگی

 » بیشتر بخوانید...
 قصیده ی نور
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 این بار دوم است
 خانه را در بی کسی طی می کنم
 ساعت اعدام
 شهر پر شد لولیان عقل دزد
 یا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال
 پیشتر آ ای صنم شنگ من
 پریدن از سر بامی به بامی
 آه چه بی رنگ و بی نشان که منم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

به هر سو می روم، دیوار هم با من سفر دارد
به اوج پر زدن دیدم، قفس هم بال و پر دارد

برای عشق فرصت نیست، اما مرگ- آسان ایم
چه میراثی، درخت این جا نهان در خود تبر دارد

خموشی، اضطرابِ با کسی بودن، فرار از خود
وطن مثل قفس، در هر قفس جا، یک نفر دارد

من از قابیل، این فرزند مرگ آموز، بیزارم
چه نسل وحشی ی، هرچند چون آدم پدر دارد

پر از ترسم، رفیق من! بمان بامن که می دانم
هنوز این جنگل خسته، درخت بارور دارد

مرا عاشق شدن آموز، ای فردای بی بن بست!
که من دشتم، درون سینه ام دریا گذر دارد

...

بسوزانم تمام دفتر دیروز جنگم را
تفاهم، آشتی در خود، الفبای دگر دارد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *