+ - x
 » از همین شاعر
1 شکر خدا
2 فرار
3 ناگفته ها در نگاه
4 من و زندگی
5 فاصله، معنی دیگر شب
6 عید تلخ
7 تلخ و شیرین
8 در ازدحام درد
9 از تو چه پنهان
10 در تنور فاصله

 » بیشتر بخوانید...
 ای قوم بحج رفته کجایید کجایید
 مبارک باد آمد ماه روزه
 خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
 گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی
 چو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ
 شب به رسم عادتش در چشمهایت خواب شد
 به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل
 بی تو یک شب دختر رویا شدم
 اندرآ عیش بی تو شادان نیست
 قصه های تلخ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

کاش تا از جنس فردا باوری می داشتیم
در دل دیوار ها زخم دری می داشتیم

شوق پروازی اگر می بود ز این زندان یأس
زیر دیوار قفس، مشت پری می داشتیم

خویش نوح انگاشتیم و خشم و توفان کا شتیم
کاش هم از غیب، بخت لنگری می داشتیم

نغمه ی مارا هیاهوی لب بیگانه کشُت
کاش بر آوازه ها، گوش کری می داشتیم


جنگلی در ماست، آتش̊ کشت و خرمن̊ دود، کاش
تا به قدر برگ سبزی کشوری می داشتیم

...

کودکان میراث داران جوانمرگی و جنگ
کاش هم از نسل عاشق، لشکری می داشتیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *