+ - x
 » از همین شاعر
1 پگاه
2 گلاویز با خود
3 قصه یی برای کودکم
4 دگراندیش
5 آنسوی شعر
6 دو بن بست
7 خودکاوی
8 تاریخ تلخ
9 ناگفته ها در نگاه
10 من و زندگی

 » بیشتر بخوانید...
 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
 ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
 دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار
 گر کار فلک به عدل سنجیده بدی
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا
 دستی که گاه خنده بآن خال می بری
 هوای من
 فرق کيوان پايمالم شد چو پوشيدم پلاس
 اندر مذمت انواع آزادی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هم از سکو ت، هم ز صدا درد می کشم
من در تمام آیینه ها درد می کشم

هر صبحدم که پنجره را باز می کنم
در جستجوی خود همه جا درد می کشم

مَردم شدم که عشق بیاموزم، ای دریغ!
در زیر دست و پای شما درد می کشم

در کوچه ها که می نگرم ازدحام را
از کهنه ̊ راه و حسرت پا درد می کشم

در مردمی که صبر و خموشی عبادت است
تا بی سفر دیار خدا درد می کشم

آنسوتر از بهشت کسی حاجتی نخواست
از ارتفاعِ پست دعا درد می کشم


"آدم" شکست در من از این عشق گمشده
در لابلای زخم "حوا" درد می کشم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *