+ - x
 » از همین شاعر
1 فریادی از کوچه
2 تلخ و شیرین
3 تاریخ تلخ
4 بیتویی های من
5 فرا انتظاری
6 دو بن بست
7 انسان نامریی
8 نارسیده به سکوت
9 کوچ
10 تقلا در تهی

 » بیشتر بخوانید...
 دست پلید غم
 دود
 بی تو بسیار گریه کردم
 روز باران است و ما جو می کنیم
 دگربار این دلم آتش گرفتست
 ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
 این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این
 این عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای
 دو سروده تازه از شاپور احمدی
 الا ای روی تو صد ماه و مهتاب

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دیگر از انتظار خسته شدم
از دروغ ِ بهار خسته شدم

ابر دریا بدوش! می سوزم
بر زمینم ببار! خسته شدم

درد ناگفته یی، مرا عمریست
میکُشد باربار، خسته شدم:

هر درختی که سبز می گردد
می شود چوبِ دار، خسته شدم

باغ خواب است و رام، آنسوتر
حیله ی خوابدار، خسته شدم

می فروشم گلو گلو فریاد
میزنم هر چه جار، خسته شدم:

باغ ِ خاموش! باغ قربانی!
باغ ِ بی اعتبار! خسته شدم

آی! دزد است، ریشه می دزدد
کشتِ بی اختیار! خسته شدم

غارت تخم و دانه و برگ است
آی برخیز، یار! خسته شدم

باغ ِ لشکر گشای داس و تبر!
باغ ِ دشمن- تبار! خسته شدم

باغ ِ آیینه های بی خورشید!
گمشده در غبار! خسته شدم

چشم بر ره که یار مییاید
از ره ِ بی سوار خسته شدم

***

می گریزم ز درد بی فردا
دیگر از این فرار خسته شدم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *