+ - x
 » از همین شاعر
1 شب و هذیان و تنهایی
2 تقلا در تهی
3 نارسیده به سکوت
4 اضطراب آیینه
5 تاریخ تلخ
6 فرا انتظاری
7 فریادی از کوچه
8 فاصله، معنی دیگر شب
9 در تنور فاصله
10 حالا و همیشه

 » بیشتر بخوانید...
 عید است و آخر گل و یاران در انتظار
 مشکل
 بر سر ره دیدمش تیز روان چون قمر
 آرام تر بگذر
 باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا
 از چه آهوان تست نشهٔ رميدنها
 به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا
 امسی و اصبح بالجوی اتعذب
 ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مرا از لحظه ها دزدی بکن، زندانی ام امشب
ز دریا مانده یی، چون ابر بی بارانی ام امشب

دلم را می فشارد درد تلخ نارسیدنها
مسافر های راه دورِ بی پایانی ام امشب

چراغ کوچکی در خلوتم روشن به یاد توست
چو رقص سایه بر دیوارها لرزانی ام امشب

مرا می راند از خود دختر خوابم به کابوسی
میان روز و شب تکرار بی سامانی ام امشب

چو دیوار شبم، آهسته می لرزم ز گام صبح
بیا! در انتظار لحظه ی ویرانی ام امشب

سفر بیهوده چون برگی، به روی آبها؟ هرگز!
به آتش می شکوفم، رویش چندانی ام امشب

نیَم آن آدمِ تنهای خودآزار تسلیمی
همان ابلیس مست ِعشق و نافرمانی ام امشب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *