+ - x
 » از همین شاعر
1 حالا و همیشه
2 از تو چه پنهان
3 در ازدحام درد
4 در پله ها
5 آنسوی اضطراب
6 فرا انتظاری
7 یک اتفاق ساده
8 از باغ تا بن بست
9 قصه یی برای کودکم
10 بین دو بیداری

 » بیشتر بخوانید...
 از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا
 اگر امروز دلدارم درآید همچو دی خندان
 آن خواجه خوش لقا چه دارد
 دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش
 ای دلزار محنت و بلا داری
 این قافله بار ما ندارد
 ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
  نشود فاش کسی
 من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت
 اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تقدیم به قربانیان شهر میمنه


شهرِ قربانی
چشم های بیگناه ِ بره ها
آی ابراهیم!
مگر خدا فراموشت کرد
اینبار گلوی پسرت را بریدی
عیدت مبارک
به خدا رسیدی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *