+ - x
 » از همین شاعر
1 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
2 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
3 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
4 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
5 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
6 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
7 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
8 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
9 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو

 » بیشتر بخوانید...
 بال سحر
 هر دم چو توپ می زندم پشت پای وای
 یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال
 این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو
 مرد مجسمه
 آن مایی همچو ما دلشاد باش
 باز فروریخت عشق از در و دیوار من
 آیینه ها
 خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
یعنی بهای شعر و غزل هم قیاسی اند

قبلا فضای شعر و غزل عاشقانه بود
حالا چرا فضای غزل ها سیاسی اند؟

در مکتب غزل نفرانی ز راه شعر
با من به احترام غزل هم كلاسی اند

آیینه سیرتان زمان سنگ می خورند
كار تمام آیینه ها انعكاسی اند

هر شاعری که حرف ستایش به لب گرفت
اشعارشان برای نظرها اساسی اند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *