+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دوست خدا حافظ
2 من زمستان وطن را یاد کردم
3 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
4 گریه ی انگور ها در جام ها
5 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
6 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
7 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
8 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
9 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
10 زندگی بشتافت، یا من؟

 » بیشتر بخوانید...
 نبشتست خدا گرد چهره دلدار
 گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
 عقل از کف عشق خورد افیون
 شهری گم شده است
 گر از غم عشق عار داریم
 چشم براه
 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن
 دیگر نماند هیچ
 مشق دلی از قطره هويداست مگر
 می دوید از هر طرف در جست و جو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *