+ - x
 » از همین شاعر
1 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
2 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
3 گریه ی انگور ها در جام ها
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 ای دوست خدا حافظ
6 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
7 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
8 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
9 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
10 من زمستان وطن را یاد کردم

 » بیشتر بخوانید...
 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
 برو خدا حافظ
 به پیشت نام جان گویم زهی رو
 من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون
 هلا ساقی بیا ساغر مرا ده
 امروز چنانم که خر از بار ندانم
 چنین باشد چنین گوید منادی
 اول آمد مخزن دل از در اسرار اشک
 پربار
 سلام

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *