+ - x
 » از همین شاعر
1 من زمستان وطن را یاد کردم
2 گریه ی انگور ها در جام ها
3 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 در سوگ استاد شکوری
6 ای دوست خدا حافظ
7 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
8 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
9 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
10 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم

 » بیشتر بخوانید...
 حسن را از وفا چه آزارست
 بیست و هفتم
 چو گم شد پرتو عشق از دل من
 رو رو که از این جهان گذشتی
 ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من
 ز غيرت خويش در خويشتن نا آشنا بينم
 واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود
 خامی سوی پالیز جان آمد که تا خربز خورد
 مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار
 عمری خيال بستم يار آشنائيت را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *