+ - x
 » از همین شاعر
1 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
2 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
3 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
4 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
5 زندگی بشتافت، یا من؟
6 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
7 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
8 در سوگ استاد شکوری
9 من زمستان وطن را یاد کردم
10 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا

 » بیشتر بخوانید...
 همیشه من چنین مجنون نبودم
 نوازش
 دوازدهم
 هین که منم بر در در برگشا
 ای میرآب بگشا آن چشمه روان را
 چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند
 اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
 آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
 تا با تو قرین شده ست جانم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
ای عشق، اجتهاد تو را گریه می کنم

در تربت بهشتی مادر شکفته ای
احیای برتضاد تو را گریه می کنم

تو بوده ای و بوده ام اندر جهانِ شِرک
ایمان و اعتقاد تو را گریه می کنم

در گریه های خنده ی اندوه مرثیه
سوگ و عزای شاد تو را گریه می کنم

اکنون وجود تو خون است و روح و جان که من
اعجاز اتحاد تو را گریه می کنم

با گریه ها که خنده ی تقدیر آسی اند
پایان امتداد تو را گریه می کنم

دانم که عاقبت آهسته می کُشی مرا
آغاز انعقاد تو را گریه می کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *