+ - x
 » از همین شاعر
1 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
2 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
3 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 من زمستان وطن را یاد کردم
6 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
7 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
8 ای دوست خدا حافظ
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی

 » بیشتر بخوانید...
 امروز تو خوشتری و یا من
 در این جو دل چو دولاب خرابست
 انتظار
 گه از موی میان شهرت دهد نازک خیالی را
 باده بده باد مده وز خودمان یاد مده
 قصه ی عشق
 رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
 بانگ برآمد ز خرابات من
 مرور یک گرداب
 به پور خویش دین و دانشموز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
ای عشق، اجتهاد تو را گریه می کنم

در تربت بهشتی مادر شکفته ای
احیای برتضاد تو را گریه می کنم

تو بوده ای و بوده ام اندر جهانِ شِرک
ایمان و اعتقاد تو را گریه می کنم

در گریه های خنده ی اندوه مرثیه
سوگ و عزای شاد تو را گریه می کنم

اکنون وجود تو خون است و روح و جان که من
اعجاز اتحاد تو را گریه می کنم

با گریه ها که خنده ی تقدیر آسی اند
پایان امتداد تو را گریه می کنم

دانم که عاقبت آهسته می کُشی مرا
آغاز انعقاد تو را گریه می کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *