+ - x
 » از همین شاعر
1 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
2 زندگی بشتافت، یا من؟
3 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
4 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
5 من زمستان وطن را یاد کردم
6 در سوگ استاد شکوری
7 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
8 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
9 گریه ی انگور ها در جام ها
10 ای دوست خدا حافظ

 » بیشتر بخوانید...
 چون عشق کند شکرفشانی
 سبک انتحاری
 زمستان
 خودی را نشهٔ من عین هوش است
 مرز
 ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار
 زنخدانش مکیدم تا به پستان
 هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی
 زندگی ارزد به تن
 چه جمال جان فزایی که میان جان مایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *