+ - x
 » از همین شاعر
1 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
2 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
3 ای دوست خدا حافظ
4 زندگی بشتافت، یا من؟
5 گریه ی انگور ها در جام ها
6 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
7 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
8 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
9 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
10 در سوگ استاد شکوری

 » بیشتر بخوانید...
 نقش بر خاتم دل صورت ياهوست مگر
 من نیت آن کردم تا باشم سودایی
 دل دل دل تو دل مرا مرنجان
 سفینۀ بازگشت
 حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
 من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
 باز دنیای مرا نالید و رفت
 چیزی مگو که گنج نهانی خریده ام
 آزادی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *