+ - x
 » از همین شاعر
1 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
2 آزادی
3 ملت من
4 در انتحار لحظه ها
5 خیال من یقین من
6 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
7 دو رباعی
8 سفر بخير برو
9 درخت
10 مادر

 » بیشتر بخوانید...
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی
 نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم
 دوبیتی های هزارگی بخش سوم
 هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت
 آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا
 مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
 گمگشته
 هر راز که اندر دل دانا باشد
 سر فرو کرد از فلک آن ماه روی سیمتن
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲

من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
من آن توفنده خاشاكم كه در گلخن نمی گنجم
سر و پا رونق آرای دو عالم نقش معنایم
بگیریدم بگیریدم كه من در من نمی گنجم
من آتشبازی آواز های عید موعودم
مرا فارغ كنید از تن كه من درتن نمی گنجم
غبار هیچ گرد ره نیم در چشم كس لیكن
خیال آیینه یی دارم كه در گلشن نمی گنجم
سرود برق ریزیهای فصل رویش و رنگم
شرار مشعل طورم كه در خرمن نمی گنجم
مرا فریاد گاهی در مسیر نیستان باید
من آن دردم كه در پیچاك یك شیون نمی گنجم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *