+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
2 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
3 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
4 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
5 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
6 گرد راه
7 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
8 خیال من یقین من
9 سفر بخير برو
10 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی

 » بیشتر بخوانید...
 لبی تا در لبانت می گذارم
 عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام
 خاکسار تو تپیدن کند آغاز چرا
 ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده
 کالی تیشبی آپانسو، ای افندی چلبی
 بوی حسرت
 کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری
 آن شوخ دلنواز چو کبک دری گذشت
 گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
 ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی

۴.۶
امتیاز: ۴.۶ | مجموع آراء: ۹

کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
که گويي عاشقی از عشقهايش باز مى خواند
چه افتادست ياران خلوت گلخانه پرپر شد
مگر بشکسته بالى از پر و پرواز مى خواند
غزل گل کرده از اندام خار و خس بيابان را
کسی از جلوه می گويد کسی از ناز مى خواند
به آهنگی که در خون مى نشاند خاطر عاصی
محبت پيشه يي از آيه هاى راز می خواند


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

الهام:

واقعا که این شعر زیباست. با صدای زیبای فیاض حمید، زیباتر هم به نظر می رسد.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *