+ - x
 » از همین شاعر
1 خداحافظ گل سوری
2 گرد راه
3 انتظار
4 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
5 آزادی
6 عشق چیست؟
7 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
8 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
9 دو رباعی
10 خیال من یقین من

 » بیشتر بخوانید...
 واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب
 بیا کز غیر تو بیزار گشتم
 زهرآگین
 مرگ ما هست عروسی ابد
 گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم
 ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای
 عشق است بر آسمان پریدن
 مسلم آمد یار مرا دل افروزی
 چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزایش است
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی

۴.۶
امتیاز: ۴.۶ | مجموع آراء: ۹

کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
که گويي عاشقی از عشقهايش باز مى خواند
چه افتادست ياران خلوت گلخانه پرپر شد
مگر بشکسته بالى از پر و پرواز مى خواند
غزل گل کرده از اندام خار و خس بيابان را
کسی از جلوه می گويد کسی از ناز مى خواند
به آهنگی که در خون مى نشاند خاطر عاصی
محبت پيشه يي از آيه هاى راز می خواند


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

الهام:

واقعا که این شعر زیباست. با صدای زیبای فیاض حمید، زیباتر هم به نظر می رسد.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *