+ - x
 » از همین شاعر
1 با یاد چشمهای تو
2 پارسی
3 سفر بخير برو
4 من و دریچه ی من
5 درخت
6 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
7 عشق چیست؟
8 ناودانها
9 گرد راه
10 مادر

 » بیشتر بخوانید...
 ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم
 می نوش که عمر جاودانی اینست
 شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
 عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
 ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری
 ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
 یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
 مکن راز مرا ای جان فسانه
 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
 تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

۴.۶
امتیاز: ۴.۶ | مجموع آراء: ۹

کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
که گويي عاشقی از عشقهايش باز مى خواند
چه افتادست ياران خلوت گلخانه پرپر شد
مگر بشکسته بالى از پر و پرواز مى خواند
غزل گل کرده از اندام خار و خس بيابان را
کسی از جلوه می گويد کسی از ناز مى خواند
به آهنگی که در خون مى نشاند خاطر عاصی
محبت پيشه يي از آيه هاى راز می خواند


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

الهام:

واقعا که این شعر زیباست. با صدای زیبای فیاض حمید، زیباتر هم به نظر می رسد.
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *