+ - x
 » از همین شاعر
1 خیال من یقین من
2 آزادی
3 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
4 سفر بخير برو
5 دو رباعی
6 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
7 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
8 پارسی
9 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
10 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم

 » بیشتر بخوانید...
 مسلمان را همین عرفان و ادراک
 در ميان سينه ام دل می خورد بسيار چرخ
 تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش ترست
 ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرم
 آهنگ عاشقانه
 شاید بهترین شعرها را قورباقه ها خوانده باشند
 خلق می جنبند مانا روز شد
 نه من دیگر نمی خندم
 شاه گشادست رو دیده شه بین که راست
 از گپ که بگذریم سرم چون کدو شده

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲

جهنمی كه درآن دست های عاشق من
درخت آتش را
ز پنك نورس گلبته های آزادی
چراغ می بندد
بهار، خانه ی فردای انتظار منست
و نوده نوده ی آن
غریق رحمت انفاس لطف بارانیست
كه از صداقت عهد تو فصل می گیرد

پل علم 24 – اسد 1363


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *