+ - x
 » از همین شاعر
1 من و دریچه ی من
2 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
3 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
4 انتظار
5 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
6 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
7 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
8 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
9 گرد راه
10 مادر

 » بیشتر بخوانید...
 اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال
 بانگی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی
 رندم و شهره به شوریدگی و شیدائی
 خه خه به نام ایزد آن روی کیست یارب
 ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی
 چو آمد روی مه رویم کی باشم من که باشم من
 گشته مهمان من آن سرو خرامان امشب
 بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب
 عارف کسی بود که به شب ای خدا کند
 مسلم آمد یار مرا دل افروزی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *