+ - x
 » از همین شاعر
1 خیال من یقین من
2 مادر
3 پارسی
4 گرد راه
5 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
6 من و دریچه ی من
7 دریا
8 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
9 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
10 ملت من

 » بیشتر بخوانید...
 اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست
 عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست
 چیست که هر دمی چنین می کشدم به سوی او
 چون خانه روی ز خانه ما
 انتظار
 تو دیده گشته و ما را بکرده نادیده
 ياد باد آن شب که گيس محفلم روی تو بود
 عشق خفته
 چقدر با كلمات درنده ور بروم؟
 خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *