+ - x
 » از همین شاعر
1 ناودانها
2 درخت
3 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
4 پارسی
5 من و دریچه ی من
6 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
7 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
8 دو رباعی
9 آزادی
10 خداحافظ گل سوری

 » بیشتر بخوانید...
 خواب رندانه
 حدی نداری در خوش لقایی
 چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال
 آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
 برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد
 اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی
 در خنده های آیینه من گریه می کنم
 ديدۀ من آشنای روی نيکويت نبود
 گر لاش نمود راه قلاش
 نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *